Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Skrzynka intencji

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Kontakt

Informacje: "Między nami nie ma dali." Tutaj możesz, Drogi Rodaku mieszkający na stałe lub czasowo na obczyźnie, zanieść do Boga swoją modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i prośby.
W Twoich intencjach w ostatni dzień każdego miesiąca w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odprawiona będzie Msza św. Ponadto klerycy i wszyscy chrystusowcy posługujący w całym świecie modlą się w intencjach Przyjaciół naszego Zgromadzenia. Ufajmy, że Miłosierny Pan umocni, przyjmie i poprowadzi każde zanoszone do Niego wołanie.
Jednocześnie przesłane do nas intencje przedstawiają Bogu także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w swoim Domu Modlitwy - kontemplacyjnej wspólnocie, mieszczącej się przy Domu Generalnym w Poznaniu - Morasku.

Tym, którzy chcieliby złożyć ofiarę pieniężną na cele Instytutu, z góry serdecznie dziękuję i podaję nr konta bankowego:
BANK PEKAO SA 36 1240 6524 1111 0010 2386 9649.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. Wiesław Wójcik TChr
Dyrektor IDE