Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Odznaczenia Instytutu

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

pierscien jana pawla iiW 2008 r. - w 25. roku swojej działalności - Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego zaczął przyznawać odznaczenia Dyrektora IDE. Jest nim srebrny pierścień Błogosłowianego Jana Pawła II. Corocznie odznaczenie wręczane jest osobom duchownym, świeckim oraz instytucjom, które wykazały się szczególnym propagowaniem myśli, nauczania Jana Pawła II w swojej działalności i w zatroskaniu o środowiska polonijne. Papież Jan Paweł II nazywał siebie "ojcem Polonii" i często przypominał: "Na ogół Polacy, gdziekolwiek są na świecie, zachowują więź z Ojczyzną poprzez Kościół, poprzez pamięć Matki Boskiej Jasnogórskiej, naszych świętych patronów, poprzez te wszystkie tradycje religijne, którymi żył naród tysiąc lat i żyje dziś."

Niech ten pierścień przyznany przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego inspiruje do wielorakich działań, aby Bł. Jan Paweł II stawał się naszym wzorem kochania Boga, Ojczyzny i Kościoła Świętego.

Na pierścieniu widnieje napis:

srebrny pierscien jana pawla ii"I wołam ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja Jan Paweł II Papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen."


Odznaczenie dotychczas otrzymali: