Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Rada Naukowa Instytutu

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Radę Naukową Instytutu tworzą:


ks. prof. dr hab. B. Kołodziej_3
Ks. Profesor dr hab. Bernard Kołodziej TChr
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
 


 

ks. prof.dr hab. W. Necel2Ks. Profesor dr hab.Wojciech Necel TChr
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

 

 

ks. dr M. GrygielKs. dr Marek Grygiel TChr
Katolicki Uniwersytet Lubelski  

 

 

  

 

ks._prof.dr_hab_DzwonkowskiSACKs. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC
Katolicki Uniwersytet Lubelski, konsultor "Komisji ds. Polonii
i Polaków za Granicą przy Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

Prof._zw._dr_hab._Andrzej_ChodubskiProfesor zw. dr hab. Andrzej Chodubski
Uniwersytet Gdański, politolog

 

 

 

 

 

s.Ewa

S. dr Ewa Kaczmarek MChR
Matka Generalna w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrysrusa Króla dla Polonii Zagranicznej

 

 

 

 

Golebiowskidr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym