Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Publikacje o migracji

Polonia brazylijska w publicystyce ks. dr Zdzisława Malczewskiego TChr

Biskup a quo wobec emigrujących diecezjan

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Hlondianum, Poznań 2015 r.

Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, opierając się na swej szerokiej znajomości dokumentów Kościoła i rzeczywistości współczesnej emigracji, formułuje konkretne propozycje pastoralne godne nie tylko zauważenia, ale i zastosowania. Nie wyczerpują one, naturalnie, wszystkich możliwych inicjatyw mających na celu duszpasterskie przygotowanie wyjeżdżających za granicę diecezjan. Mimo to są cenną wskazówką, prowokującą do myślenia i inspirującą do działania nie tylko biskupów, ale i wszystkich, którym leży na sercu salus animarum.

Ponieważ człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14), duszpasterze nie mogą nie zauważać osób podejmujących decyzję wyjazdów zagranicznych i tych wszystkich, których ta decyzja dotyka.

Dziękuję serdecznie Autorowi tej publikacji, że przypomina nam o tym i swoją refleksją stara się odpowiedzieć na współczesne pastoralne wyzwanie, jakim jest fala polskiej emigracji.

Pobierz PDF

Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia


Pod redakcją Janusza Balickiego, Mariusza Chamarczuka Rządowa Rada Ludnościowa Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2013

Niniejsza książka powstała dzięki prelegentom uczestniczącym w konferencji Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia. Większość referentów trzeciej sesji przygotowała swoje wystąpienia do druku, co pozwoliło na wydanie w miarę spójnej i jak się wydaje przydatnej społecznie publikacji składającej się z 23 artykułów pogrupowanych w czterech częściach oraz krótkiego omówienia konferencji. Są wśród nich zarówno autorzy z bogatym dorobkiem naukowym, średnio-zaawansowani, jak i autorzy stawiający pierwsze kroki na drodze naukowej.  Pobierz PDF

Instrukcja ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Wyd. POLIHYMNIA 2008 r.

W ostatnich dziesięcioleciach zjawisko migracji przekształciło się w strukturalna rzeczywistość współczesnego społeczeństwa i stanowi coraz to bardziej złożony problem z punktu widzenia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego, ekonomicznego i duszpasterskiego.

Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej


Ks. prof. dr hab. Janusz Balicki Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012 r.          
Spis treści

Głównym tematem książki jest polityka Unii Europejskiej w tych obszarach, jednak publikacja obejmuje również takie zagadnienia, jak polska polityka migracyjna i azylowa, nielegalne migracje w Stanach Zjednoczonych czy sytuacja uchodźców w Wielkiej Brytanii.

Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii

Pod red. prof. Kazimierza Dopierały Oficyna Wyd. Kucharski 2012 r.

Encyklopedia ta jest pierwszym tego typu dziełem w literaturze polskiej i światowej.
Obejmuje wszystkie skupiska emigracyjne i Polonijne rozsiane po świecie. Dzieło w układzie alfabetycznym, w hasłach dotyczących instytucji, przeglądowych, biograficznych, geograficznych i terminologicznych próbuje oddać istotę emigracji i Polonii od jej początków do chwili obecnej. Encyklopedia nie jest tylko suchym zestawem haseł, lecz także zbiorem opracowań, mających charakter esejów.

Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. UKSW 2012 r.

Autor stawia pytanie o fundamentalne zasady specjalnej opieki Kościoła nad ludźmi w drodze. Prawo do migracji analizowane w kontekście innych praw podstawowych człowieka wyprzedza prawo wiernego migranta do specjalnego duszpasterstwa. Nowość i aktualność badanego materiału pozwala nie tylko na proste zestawienie biblijnych faktów dotyczących migracji, opisanych na kartach Starego i Nowego Testamentu. Lektura Biblii prowadzi do spojrzenia na właściwe naturze człowieka migrowanie w kontekście jego religijnego wymiaru i ostatecznie na postrzeganie migracji jako znaku wędrówki człowieka do Domu Ojca.

Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011)

ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, Wyd. Adam Marszałek 2011 r.

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowej sytuacji Polaków w Kościele katolickim na Białorusi i na Ukrainie na tle ich losów w tych krajach w ciągu ubiegłych kilkudziesięciu lat. [...]

W sferze codziennej komunikacji nasi rodacy nie posługują się zwykle językiem polskim, lecz pragną, by był on obecny w sferze sakralnej, w liturgii i nauczaniu w kościele, ponieważ widzą w nim największe oparcie swojej tożsamości narodowej.

Duszpasterstwo Polonii w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

Redaktor: ks. Jan Bartoszek wyd. Biblos 2011 r.

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej opublikowało właśnie nowy modlitewnik poświęcony duszpasterstwu Polonii w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. To także informator o Mszach Świętych. w języku polskim.

Książka powstała z myślą o osobach wyjeżdżających na dłuższy czas do krajów niemieckojęzycznych.

Biskup na walizkach

biskup_na_walizkach

Arcybiskup Szczepan Wesoły, Wyd. Księgarnia św. Jacka 2010 r.

Wspomnienia abp. Szczepana Wesołego, zatytułowane: Biskup na walizkach to dokument szczególny. „Utrzymany w modnej dziś formie wywiadu-rzeki – pisze w posłowiu ks. prof. Jerzy Myszor – spełnia dwa podstawowe warunki interesującej książki: po pierwsze – bohater ma niezwykle barwny życiorys i świetnie opowiada, po drugie – prowadząca wywiad skrupulatnie go odpytuje, i to nie na kolanach. Efekt jest zaskakujący: rzadko się zdarza, by duchowny i do tego na tak odpowiedzialnym stanowisku był tak szczery w wypowiadaniu własnych opinii o świecie, Kościele, Rzymie, kolegach, polityce.

POLONII BRAZYLIJSKIEJ OBRAZ WŁASNY Zapiski emigranta (2007-2010)

Ks.Zdzisław Malczewski TChr wyd.Biblioteka Iberyjska 2010 r.

Ze wstępu autora: ?Brazylia?, ?Polonia brazylijska?, ?Kościół katolicki w Brazylii? ? wydaje się, że wyrażenia te są dobrze znane w Polsce. Często jednak, w rozmowie z rodakami w kraju właśnie na te trzy tematy, Polonus przybyły zza szerokiej wody w odwiedziny do Ojczyzny zauważa, że ? w wielu, wielu przypadkach ? rzeczywistość zamykająca się w tych trzech wyrażeniach jest mało znana, lub znana zbyt pobieżnie.

Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą tom I

Ks. dr Józef Szymański wyd. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej 2010 r.

Liczącą 198 stron książkę otwiera odautorski wstęp. Zaznaczono w nim m.in.: ?Dzieje Polaków i Polonii za granicą są nieodłącznie związane z działalnością ich duszpasterzy ? więcej, są przez nich w dużej mierze kształtowane. W każdym bowiem czasie, za polskim wychodźcą osiedlającym się niemal we wszystkich krajach świata, szedł polski ksiądz-duszpasterz.

Polskojęzyczne duszpasterstwo w państwach Unii Europejskiej

Polskojzyczne_duszpasterstwo_w_pastwach_Unii_Europejskiej

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego 2010 r.

Publikację rozpoczyna wstęp pióra ks. Tomasza Sielickiego SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, w którym czytamy m.in.: Obok ciekawej i bogatej merytorycznie zawartości książki zauważam jej dodatkową wartość w fakcie udostępnienia jej w języku angielskim i niemieckim.

Jan Paweł II Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (1985-2005)

Ordzia_na_wiatowy_Dzie_Migranta_i_Uchodcy_1985-2005_-_2

Zebrał ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Hlondianum 2009 r.

Te specjalne orędzia są przejawem wielkiej troski Jana Pawła II o tych, którzy opuścili swoje ojczyste kraje, rodziny i wspólnoty parafialne, a gdzieś na obczyźnie przyszło im budować swoją teraźniejszość i przyszłość, także tę religijną. Nie trudno zauważyć jedną myśl przewodnią tych papieskich tekstów, mianowicie, że wierni imigranci w Kościele lokalnym mają prawo do zachowania swojej tożsamości kulturowej, a z drugiej strony, że to także wspólnota lokalna musi podjąć wysiłek życzliwego przyjęcia przybyszów. To pierwszy kompletny zbiór papieskich orędzi na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, poprzedzony wnikliwym wprowadzeniem Autora opracowania.

Więcej artykułów…