Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Polska Rada Duszp. Europy Z.

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

PRDEZ_1200x803Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

 

Polską Radę Duszpasterską Europy Zachodniej stanowią zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. Jej członkowie spotykają się cyklicznie, by wymienić doświadczenia, ujednolicić metody działań duszpasterskich, co w sytuacji zjednoczonej Europy wydaje się zadaniem arcyważnym, ale także poszukiwać rozwiązań problemów duszpasterstwa emigracyjnego.


 

 

30 września - 2 pażdziernika 2016 - Poznań

19 - 21 lutego 2016 r. - Warszawa

2-4 października 2015 r. - Rzym

6-8 luty 2015 r. - Warszawa

3-5 października 2014 r .- La Ferte sous Jouarre pod Paryżem

21-23 lutego 2014 r. - Warszawa

4-6 października 2013 r. - Gődőlő (Węgry)

12-14 października 2012 r. - Zakopane

Więcej artykułów…