Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków

Papież Franciszek do Polaków

Podczas audiencji Franciszek pozdrowił też obecnych na placu św. Piotra Polaków. Tym razem nawiązał do przypadającej jutro 73. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.  wiecej..

Niech przykład św. Stanisława będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii powiedział Franciszek do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.  wiecej...

Do wsłuchiwania się w głos Maryi, podążania drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości oraz poszukiwania prawdy, wspólnego dobra i pokoju zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W uroczystość Królowej Polski Franciszek udzielił Polakom w ojczyźnie i rozproszonym w świecie swego błogosławieństwa.  więcej...

 "Z pokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas" - zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków: Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, Apostoł Paweł woła: "Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" (1Kor 15, 55)  więcej...

"Uczmy się żyć nadzieją mocniejszą od śmierci i każdego zła, bo opartą na słowie Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna i również nas wskrzesi do nowego życia" - zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  wiecej...

Do trwającego obecnie okresu liturgicznego nawiązał Papież, pozdrawiając obecnych na Placu św. Piotra Polaków: "Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty.  więcej...

Do niesienia całemu światu świadectwa miłości Boga i pomagania ludziom w stawaniu się Jego przyjaciółmi zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  więcej...

Do głębokiego przeżycia Wielkiego Postu zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Do tematu dzisiejszej katechezy Papież nawiązał też, zwracając się do obecnych na Placu św. Piotra Polaków: "Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów.  więcej...

Więcej artykułów…