Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Papież Franciszek do Polaków

 "Z pokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas" - zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków: Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, Apostoł Paweł woła: "Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?" (1Kor 15, 55)  więcej...

"Uczmy się żyć nadzieją mocniejszą od śmierci i każdego zła, bo opartą na słowie Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna i również nas wskrzesi do nowego życia" - zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  wiecej...

Do trwającego obecnie okresu liturgicznego nawiązał Papież, pozdrawiając obecnych na Placu św. Piotra Polaków: "Witam pielgrzymów polskich. Wielki Post wzywa nas do nawrócenia i pokuty.  więcej...

Do niesienia całemu światu świadectwa miłości Boga i pomagania ludziom w stawaniu się Jego przyjaciółmi zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  więcej...

Do głębokiego przeżycia Wielkiego Postu zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Do tematu dzisiejszej katechezy Papież nawiązał też, zwracając się do obecnych na Placu św. Piotra Polaków: "Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów.  więcej...

Zwracając się do obecnych na środowej audiencji Polaków Papież przypomniał wczorajsze święto patronów naszego kontynentu.  "Pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich.  więcej...

O otoczenie modlitwą zakonnic i zakonników obchodzących jutro Światowy Dzień Życia Konsekrowanego zaapelował Franciszek do pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  więcej...

Do pokładania ufnej nadziei w Bogu, gdy przeżywamy trudne i bolesne doświadczenia zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Więcej artykułów…