Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Światowy Dzień Migranta

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

sw_rodzina

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. "Jest on pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów" -  czytamy w instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta.

17 stycznia 2016 r. - 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia"

18 stycznia 2015 r. - 101. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -  

"Kościół bez granic matką wszystkich" 

19 stycznia 2014 r. - 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu"

13 stycznia 2013 r. - 99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei"

15 stycznia 2012 r. - 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

" Migracje a nowa ewangelizacja"

16 stycznia 2011 r. 97. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Jedna rodzina ludzka"

17 stycznia 2010 r. 96. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Małoletni migranci i uchodźcy"

18 stycznia 2009 r. 95. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Św. Paweł migrant i Apostoł Narodów"

13 stycznia 2008 r. - 94. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

Ewangelia słowem nadziei i zbawienia dla ludzi wszystkich ras i kultur

14 stycznia 2007 r. - 93. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2007 r. -

"Rodzina migrująca"

15 stycznia 2006 r. - 92. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Migracja znakiem czasu"

16 stycznia 2005 r. - 91. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"O zachowanie własnej tożsamości i uznanie tożsamości innych"

1999 r. - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Całe życie chrześcijańskie jest wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca"

1993/1994 r. Orędzie na Światowy Dzień Migranta -

"Kościoły lokalne wobec migrantów"

19 stycznia 1992 r. Orędzie na Światowy Dzień Migranta -

"Kościół wzywa wszystkich ludzi do pełniejszej solidarności"

13 stycznia 1991 r. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Szanować tożsamość kulturową każdej osoby"

14 stycznia 1990 r. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Niebezpieczeństwo prozelityzmu sekt religijnych"

15 stycznia 1989 r. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Misyjny aspekt migracji"

17 stycznia 1988 r. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Maryja punktem odniesienia dla migrantów i uchodźców"

1986 r. - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy -

"Małżeństwo i rodzina"