Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Współczesne migracje - studia podyplomowe na UKSW

Współczesne migracje - studia podyplomowe na UKSW

"Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo Europy" - taki kierunek dwuletnich studiów podyplomowych otwiera Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inicjatywa jest m.in. odpowiedzią na występujące w Polsce lęki przed migrantami - powiedział KAI bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek. Nowe studia to pomysł tego właśnie gremium.

Studia skierowane są do osób, które w jakikolwiek sposób zajmują się obcokrajowcami, migrantami czy uchodźcami w Polsce. Adresatami są zarówno duchowni, osoby zakonne jak i świeccy, pracownicy i wolontariusze Caritas, pracownicy socjalni samorządów i innych instytucji oraz dziennikarze.

Studia dostarczą sporej dawki wiedzy o zjawiskach migracyjnych w Europie i świecie. Słuchacze poznają zarówno sytuację społeczną w krajach pochodzenia imigrantów jak i lepiej rozpoznają obawy występujące po stronie społeczeństw przyjmujących - tłumaczy bp Zadarko. "Chodzi o m.in. o to, żeby przeciwdziałać lękom - w wielu sytuacjach sztucznie wywołanym - co uniemożliwia normalne, chrześcijańskie spojrzenie na obcokrajowca, migranta czy uchodźcę jako na człowieka" - dodaje w rozmowie z KAI.

Bp Zadarko i rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński wystosowali do poszczególnych biskupów list, w którym informują o powstaniu nowego kierunku studiów. Wskazują, że inicjatywa jest m.in. odpowiedzią na "niezwykle wysoki poziom lęku występujący w Polsce przed napływem na nasz kontynent imigrantów z Azji i Afryki oraz wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów do obsługi migracji zarobkowej z Ukrainy".

W tym samym liście zaznaczają też, że "słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla społeczeństw Europy".

Pozyskana wiedza służyć ma m.in. fachowemu prowadzeniu duszpasterstwa, ze szczególnym nastawieniem na przebywających w Polsce imigrantów z Ukrainy, których jest w Polsce już ponad 2 mln.

Studia będą trwały dwa semestry, w sumie będzie to 10 sesji sobotnio niedzielnych - łącznie 160 godzin dydaktycznych w formie wykładów i konwersatoriów.

Problematyka zajęć zostanie ujęta w dziesięciu blokach tematycznych, m.in. "Historia i teorie migracji", "Europa - cel migracji", "Napływ imigrantów do Europy", "Wyzwania kulturowe", -Nauka Kościoła o migrantach i uchodźcach".

Inicjatywa nowych studiów znalazła uznanie abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP. Studia są organizowane - przy Wydziale nauk Historycznych i Społecznych - przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją oraz Katedr Instytutu Politologii UKSW.

Szczegółowe informacje: www.migracje.uksw.edu.pl

Za: e-kai.pl