Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki XIX ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE 2019

XIX ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE 2019

POROZUMIENIE

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY ORGANIZACJI

XIX ŚWIATOWYCH LETNICH IGRZYSK POLONIJNYCH GDYNIA 2019

I JUBILEUSZOWEGO XXV ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOL

PREAMBUŁA

Światowe Igrzyska Polonijne były pierwszym dużym wydarzeniem sportowym zorganizowanym dla Polonii i Polaków po odzyskaniu niepodległości. I Igrzyska Sportowe Polaków z zagranicy odbyły się w 1934 r. na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. I Światowy polonijny Sejmik Olimpijski odbył się w1969 r. w Katowicach - Jaszowcu. Od tego czasu Sejmiki odbywają się co 2 lata.

Wracając pamięcią do tych historycznych wydarzeń w ich 85. rocznicę, chcemy zorganizować kolejne XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019 i XXV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski tak, aby to wielkie polonijne święto sportu łączyło Polonię i Polaków z całego świata.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedzibą w Warszawie 00-322 przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, reprezentowane przez:

Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie 01-531 przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, reprezentowany przez:

Andrzeja Kraśnickiego -Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy ul. aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez:

Wojciecha Szczurka - Prezydenta Miasta Gdyni

oświadczają, że podejmują się organizacji XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019 oraz XXV Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego, przyjmując następujące ustalenia:

§ 1

Termin organizacji XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019 ustala się na 27 lipca 2019r. (rozpoczęcie ) do 4 sierpnia 2019r. (zakończenie)

Termin organizacji XXV Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego ustala się na 21 lipca 2019 r. (rozpoczęcie) do 25 lipca 2019 r. (zakończenie)

Miejscem organizacji i przeprowadzenie XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019 będzie miasto Gdynia. Wybrane wydarzenia i zawody mogą być zorganizowane w innych okolicznych miejscowościach.

Miejscem Organizacji XXV Światowego Polonijnego Sejmiku Polonijnego będzie COS Cetniewo/Gdynia.

§ 2

W terminie późniejszym zostanie podpisana umowa między Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska", Miastem Gdynia i Polskim Komitetem Olimpijskim w celu dokładnego określenia podziału obowiązków w ramach przygotowań i realizacji XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019 oraz XXV Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego.

§ 3

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

O XIX ŚWIATOWYCH LETNICH IGRZYSKACH POLONIJNYCH - GDYNIA 2019

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Polski Komitet Olimpijski i Miasto Gdynia organizują w dniach od 27 lipca 2019 roku do 4 sierpnia 2019 roku XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019. Poprzedzi je jubileuszowy już, XXV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Partnerem Igrzysk jest Senat RP oraz Ministerstwo Sporu i Turystyki.

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne to najważniejsza i największa cykliczna impreza sportowa organizowana polskimi samorządami, skierowana do Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Igrzyska organizowane są na przemian co dwa lata: Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Pierwsze Igrzyska Sportowe Polaków z zagranicy, odbyły się na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w 1934 roku. W latach 90. pierwszy prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", prof. Andrzej Stelmachowski, powrócił do idei organizowania Światowych Igrzysk Polonijnych, których głównym patronem medialnym i współorganizatorem stała się od roku 1997 TVP Polonia. Ostatnie, XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbyły się w na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku w Toruniu, natomiast ostatnie XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne odbyły się na przełomie lutego i marca 2018 roku w Krynicy - Zdrój. W Światowych Letnich oraz Zimowych Igrzyskach Polonijnych uczestniczą sportowcy z polonijnych klubów sportowych, przedstawiciele środowisk polonijnych z całego świata.

XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019 po raz pierwszy odbędą się w Gdyni. Weźmie w nich udział ponad 1500 osób z ponad 40 krajów świata ze wszystkich kontynentów. Sportowcy rywalizować będą w 25 dyscyplinach sportowych, między innymi w Badmintonie, Biegu na 5 km i 15 km, Golfie, Kolarstwie MTB, Piłce koszykowej, Piłce siatkowej, Piłce nożnej, Piłce ręcznej, Piłce siatkowej plażowej, Lekkoatletyce, Nordic walking, Pływaniu, Strzelectwie, Tenisie stołowym, Tenisie ziemnym, Żeglarstwie.

Oprócz wydarzeń sportowych program Igrzysk obfituje w szereg propozycji turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych, między innymi Turnieje rodzinne i Turnieje dla dzieci.

Uroczysta Gala-otwarcie Igrzysk transmitowana będzie na cały świat za pośrednictwem TVP Polonia.

XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019 będą wyjątkowe, gdyż odbędą się w ramach uroczystości obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i będą miały miejsce w Gdyni, mieście z pięknym nadmorskim pejzażem, mieście prężnie rozwijającym się i odnoszącym sukcesy, mieście, które w 2020 będzie obchodziło stulecie jego powstania.

Za: Stowarzyszenie"Wspólnota Polska" / 15 czerwca 2018 r.