Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych

Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych

Organizatorem III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz partner polonijny - Macierz Szkół Społecznych z Francji

Spotkanie jest kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Haliny Grzymały - Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani profesor Agaty Roćko z Polskiej Akademii Nauk aż po kadrę ODN SWP.

W ramach proponowanych bloków tematycznych będziecie Państwo mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, rozmów z rodzicami uczniów szkół polonijnych, wzbudzania motywacji u uczniów i rodziców oraz aktywnych metod pracy. W każdej z proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

DZIEŃ 1

III EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W PARYŻU

Oficjalnej inauguracji III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu dokonał Prezes StowarzyszeniA "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski .

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele m.in. Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej. Na sali zgromadziło się blisko 40 nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej oraz USA. Konferencja metodyczna potrwa do niedzieli.

Podczas oficjalnego otwarcia III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu głos zabrali:

Senator Łukasz Mikołajczyk- członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, który odczytał list Marszałka Senatu RP skierowany do uczestników konferencji.

Hubert Czerniuk- Konsul Generalny RP w Paryżu.

Iwona Kozłowska-Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.

Magdalena Tadeusiak-Mikołajczyk dyrektor TVP Polonia,

Waldemar Brenda dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN,

Tadeusz Piłat-prezydent EUWP

oraz Danuta Lemoyne prezes Macierzy Szkół Społecznych we Francji.

100 lat Niepodległej: programy obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości zaprezentowali:

Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski ,

Iwona Kozłowska MSZ,

Paulina Florjanowicz- dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w MKiDN,

Waldemar Brenda IPN

oraz Agnieszka Będkowska- Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

DZIEŃ 2

III EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH. W PARYŻU

Drugi dzień Konferencji rozpoczął Piotr Sobkowicz - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Projektów Edukacyjnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przedstawiając uczestnikom spotkania projekt Historia ożywionych obrazów: Polska Niepodległa.

"Bunt językowy: niewdzięczność czy normalność" to tytuł zajęć prof. dr hab. Haliny Grzymały - Moszczyńskiej podczas III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu zrealizowanej przez ODN SWP.

Nowoczesne metody i technologie do nauki języka polskiego jako drugiego/obcego sposobem na aktywizację szkolną - wykład prof. IBL PAN Agaty Roćko podczas III Europejskiej Konferencji Metodycznej ODN SWP w Paryżu.

Wykład prof. Haliny Moszczynskiej-Grzymaly "Jak zmotywować rodziców do uczęszczania dzieci do szkoły polonijnej" oraz praca grupowa uczestników III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu

Wśród nauczycieli polonijnych są przedstawicielki Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii - FPSN oraz szkół w Amsterdamie, Bredzie, Nijmegen i Roosendaal

"To niezwykle cenne spotkanie nauczycieli i ekspertów dotyczące edukacji polskich dzieci w szkołach polonijnych" - podsumowują drugi dzień konferencji

DZIEŃ 3

III EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH. W PARYŻU

Trzeci dzień Konferencji rozpoczęły warsztaty Lucyny Bzowskiej - trenera i eksperta ODN S"WP" - "Podróże po niepodległej Polsce"

Reprezentacja Królestwa Belgii - Barbara Wojda z Polskiej Macierzy Szkolnej, Katarzyna Radomska z Polskiej Szkoły Daskalia z Leuven i Justyna Szewczyk Polskiej Szkoły EduGandawa - wyposażona w dawkę przykładów praktycznego zastosowania różnych metod nauczania .

Po trzech dniach obrad - dyskusji, warsztatów, niekończących się rozmów - czas na pamiątkowe zdjęcie.

III EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA W PARYŻU

PIĄTEK, 8 CZERWCA 2018

15:00 Recepcja

16:00 Powitanie zaproszonych gości przez Gospodarzy Konferencji oraz wystąpienia Gości Honorowych

16:30 Strategia wsparcia oświaty polonijnej przez Senat RP,

Łukasz Mikołajczyk, senator, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

17:00 Koncepcja wsparcia szkół i nauczycieli polonijnych Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2018 roku,

Katarzyna Czyżycka, dyrektor programowy ODN SWP.

17.20 Przerwa kawowa

17.35 100 lat Niepodległej: prezentacja programów edukacyjnych i kulturalnych instytucji rządowych i pozarządowych:

Polonijny program obchodów 100 rocznicy Niepodległości Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

Dariusz Piotr Bonisławski, SWP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec obchodów Niepodległości,

Iwona Kozłowska, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, MSZ

Program Niepodległa!,

Paulina Florjanowicz, Departament Dziedzictwa Kulturowego, MKiDN

Obchody 100lecia Niepodległości w działalności IPN,

Waldemar Brenda, Biuro Edukacji Narodowej, IPN

Program: Historia ożywionych obrazów,

Agnieszka Będkowska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

19:00 Wyjście na kolację

SOBOTA, 9 CZERWCA 2018

08:30 Historia ożywionych obrazów

Piotr Sobkowicz, Kierownik Działu Edukacji i Produkcji Filmowej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

09:10 Bunt językowy: niewdzięczność czy normalność, wykład interaktywny

prof. Halina Grzymała - Moszczyńska, UJ

11:00 Nowoczesne metody nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego sposobem na aktywizację szkolną

dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

12:45 Język specjalistyczny w szkole polonijnej

Katarzyna Czyżycka, trener i ekspert ODN SWP

13:30 przerwa obiadowa

15:00 Motywacja do działania! Jak zmotywować rodziców do uczęszczania dzieci do szkoły polonijnej

prof. Halina Grzymała - Moszczyńska, UJ

16:45 Warsztaty: Podróże po niepodległej Polsce

Lucyna Bzowska, trener i ekspert ODN SWP

18:30 Kolacja

20:30 Wyjazd na wycieczkę

NIEDZIELA, 10 CZERWCA 2018

09:00 Warsztaty: Polska tradycja i niepodległość, warsztaty,

Lucyna Bzowska, trener i ekspert ODN SWP

10:45 Wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego - warsztat praktyczny

dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

12:15 Uroczyste zakończenie konferencji

12:30 Sesja LOM dla doradców metodycznych, kandydatów i chętnych

 

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" / 11 czerwca 2018 r.