Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Przystanek DWUJĘZYCZNOŚĆ w USA

Przystanek DWUJĘZYCZNOŚĆ w USA

Stany Zjednoczone to kraj z najliczniejszą Polonią na świecie. Największe ośrodki polonijne to Nowy Jork, Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles i Seattle. Szacuje się że mieszka w Stanach Zjednoczonych 10,6 mln ludzi pochodzenia polskiego, a około 667 tys. z nich używa języka polskiego w życiu codziennym.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska dostrzega tę Polonię. Stąd pomysł na Przystanek Dwujęzyczność - miejsce, gdzie wskażemy rodzicom, nauczycielom i uczniom drogę do dwujęzyczności zrównoważonej.

Przystanek Dwujęzyczność to idea, która zwraca uwagę na rozwój osoby wielojęzycznej i wielokulturowej. To pomysł dla nauczycieli polonijnych, rodziców i dzieci promujący dwujęzyczność wśród Polonii nowojorskiej poprzez wydarzenia kulturalne i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowym elementem będzie także możliwość skonsultowania się rodzica dziecka z psychologiem lub/i logopedą zajmującymi się na co dzień pacjentami dwujęzycznymi.

Przystanek Dwujęzyczność ma na celu upowszechnienie wiedzy o wielojęzyczności, promowanie tego zjawiska wśród nowojorskiej Polonii oraz diagnozę językowo - psychologiczną dzieci polonijnych.

Ważnym elementem Przystanku Dwujęzyczność będzie otwarcie Lokalnego Ośrodka Metodycznego ODN SWP przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Program wydarzenia odbędzie się obejmuje panel dyskusyjny z udziałem prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Dariusza Piotra Bonisławskiego, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających - Doroty Andraki, Ilony Szliter - Wyzińskiej i Justyny Berezy - Polonijnych Nauczycieli Roku 2017 oraz innych ważnych Gości Honorowych otwarcia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

PROGRAM PRZYSTANKU DWUJĘZYCZNOŚĆ W NOWYM JORKU

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" / 14 maja 2018 r.