Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki V Zjazd Polonii i Polakow z Zagranicy

V Zjazd Polonii i Polakow z Zagranicy

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności.

Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i Senatem RP postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.

V ZJAZD ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE W DNIACH 20-23 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

Oficjalne obchody rozpocznie Msza św. w katedrze św. Jana, następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza i sesja inauguracyjna w Sejmie. Organizatorzy Zjazdu, w poczuciu odpowiedzialności za jego kształt merytoryczny postanowili, że jeden dzień będzie przeznaczony na obrady w ośmiu forach tematycznych:

Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju

Forum Edukacji Polonijnej

Forum Kultury Polonijnej

Polonijne Forum Parlamentarzystów

Forum Mediów Polonijnych

Forum Duszpasterstwa Polonijnego

Polonijne Forum Sportu i Turystyki

Forum Organizacji Polonijnych

Wyniki obrad zostaną zawarte w sesji podsumowującej, która odbędzie się kolejnego dnia w Sejmie.

Zjazd zakończy uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Za:  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"