Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki XIX Festiwal Przyjaźni z Kazachstanem

XIX Festiwal Przyjaźni z Kazachstanem

Co łączy Polaków, Kazachów, Niemców, Koreańczyków, Ormian, Tatarów i Greków? Pozornie niewiele, a jednak te jak i ponad sto innych narodowości i grup etnicznych tworzą Naród Kazachstanu, który przedstawia sobą jedyną w swoim rodzaju, niezwykle barwną wielokulturową mozaikę. Współczesny Kazachstan - niegdyś miejsce zsyłek i represji setek tysięcy ludzi, swoiste ?laboratorium", w którym szaleni sowieccy planiści przeprowadzali eksperymenty społeczne, dzisiaj może poszczycić się jednym z najmłodszych i najbardziej tolerancyjnych narodów świata, którego różnorodność i bogactwo kulturowe niezwykle trudno wyrazić słowami.

Kazachstan ma ponadto najmłodszą na świecie, bo zaledwie dwudziestoletnią stolicę - Astanę, nazywaną czasem przez jej dumnych mieszkańców "Dubajem Północy". W roku bieżącym mija 20 lat od przemianowania ówczesnej Akmoły na nową stolicę republiki, po przeniesieniu do niej siedziby władz z Ałmaty przez prezydenta Nursułtana Nazarbajewa.

Polska diaspora zajmuje w Kazachstanie poczesne miejsce, a jej przedstawiciele aktywnie uczestniczą we współtworzeniu życia kulturalnego i politycznego ich nowej Ojczyzny, nie zapominając przy tym o swoich korzeniach i unikalnych tradycjach. Największa organizacja polonijna Astany - Stowarzyszenie "Polacy" kierowane przez Prezes Helenę Rogowską jest -rówieśnikiem" stolicy, gdyż istnieje od 1998 roku.

Jubileuszowi dwudziestolecia Astany poświęcona była tegoroczna edycja Festiwalu Przyjaźni Narodu Kazachstanu, który odbył się 13 i 14 kwietnia 2018 roku w stołecznym Pałacu Młodzieży. Jego celem jest wzmacnianie więzi łączących ludzi o różnorakim pochodzeniu etnicznym, którym przyszło żyć w jednym kraju, a którzy dzięki rozumnej polityce narodowościowej władz harmonijnie ze sobą współegzystują i wzajemnie się uzupełniają.

Wśród kilkudziesięciu kulturalnych stowarzyszeń różnych narodów miała okazję zaprezentować się również polska diaspora. Poziom wykonawców bardzo wysoki, jednak występ połączonych sił "Polaków" z Astany i "Polonii" z Domu Polskiego w Pierwomajce wzbudził gorący aplauz publiczności. Ponad 30 wykonawców polonijnych zaprezentowało się w różnych kategoriach: pieśni solo i chóru, tańcach, utworach instrumentalnych. Najmłodszy artysta miał zaledwie 5 lat, zaś najstarszy bodaj 75. W wykonaniu naszych artystów mogliśmy usłyszeć między innymi takie szlagiery jak: "Poszła Karolinka" i "Gdzie strumyk płynie z wolna" w wykonaniu najmłodszych, "Szła dzieweczka" w trzech językach czy owacyjnie przyjętą przez publiczność pieśń "Hej sokoły". Młodzież z 5. Gimnazjum i Polonijnej Szkoły Niedzielnej w Astanie kierowanej przez dyrektor Marinę Malinowską zaprezentowała taniec Krakowiak oraz pieśni w języku kazachskim i polskim. Na scenie razem ze swoimi uczniami wystąpili także nauczyciele skierowani do Kazachstanu przez ORPEG - Jerzy Heresztyn i Daniel Zatorski.

Jury festiwalu przyznało I miejsce Dianie Żagaparowej za piosenkę "Tyle słońca w całym mieście" z repertuaru Anny Jantar. Warto nadmienić, że zdeklasowała ona ponad stu konkurentów. Tak udany występ możliwy był dzięki ogromnemu wysiłkowi i pracy wszystkich członków zintegrowanych stowarzyszeń, współpracowników i przyjaciół. Polonia nie tylko wyraźnie zaakcentowała swoją obecność i aktywność, ale pokazała również jak ważny jest dialog i współpraca międzypokoleniowa w podtrzymywaniu tożsamości narodowej i kultywowaniu tradycji.

Daniel Zatorski, nauczyciel skierowany do pracy w ORPEG, Astana Kazachstan

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" / 18 kwietnia 2018 r.