Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Opieka nad Polonią w 2018 r.

Opieka nad Polonią w 2018 r.

Do Senatu wpłynęły 704 oferty na realizację działań dotyczących opieki nad Polonią i Polakami w 2018 roku.

Na ten cel w przyszłorocznym budżecie Izby przewidziano 100 mln zł. W tym roku oferty po raz pierwszy można było składać drogą elektroniczną - podkreśla Centrum Prasowe Senatu.

Jak poinformowano, do 30 listopada na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami w 2018 r. wpłynęły 704 oferty od 305 oferentów na łączną kwotę ponad 367 mln zł.

"Po raz pierwszy oferty można było złożyć elektronicznie - przy pomocy specjalnego generatora ofert. Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią" - podkreślono w komunikacie.

Na działania dotyczące edukacji złożono 213 ofert na łączną kwotę ponad 107 mln zł. 266 ofert na kwotę ponad 106 mln zł dotyczy działań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Kolejne 116 ofert dotyczy działań mających na celu wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach. 30 ofert dotyczy obszaru mediów polonijnych, a infrastruktury polonijnej - 48 ofert. 31 ofert związanych jest z pomocą charytatywną i socjalną.

Zadania - jak informuje Centrum Prasowe Senatu - mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Za Polskie Radio dla Zagranicy / 29 grudnia 2017 r.