Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Ulgi dla polskich uczniów za granicą

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Ulgi dla polskich uczniów za granicą

W piątek 7 kwietnia br. sejm uchwalił nowelizację Prawa konsularnego, która zakłada zniesienie opłat za wydawanie legitymacji dla uczniów szkół polonijnych. To uzupełnienie uchwalonej w grudniu prezydenckiej nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.

Zakłada ona nadanie uprawnień do korzystania z ulg na przejazdy komunikacyjne oraz wstęp do muzeów i parków narodowych uczniom szkół polskich za granicą.

Przygotowana przez MSZ i przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja Prawa konsularnego zwalnia z opłat konsularnych wydawanie dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg. Obie nowele - prezydencka i rządowa - mają wejść w życie 21 kwietnia. Aby tak się stało, nowe przepisy muszą zostać zatwierdzone na najbliższym, przypadającym na 20 i 21 kwietnia posiedzeniu Senatu i podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wcześniej projekt nowelizacji Prawa konsularnego przyjęły w pierwszym czytaniu połączone komisje edukacji, nauki i młodzieży i łączności z Polakami za granicą. Swoje poparcie dla rządowych propozycji zadeklarowały też wszystkie kluby sejmowe.

Prezydencka nowela zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów (do ukończenia 18. roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Ulgi mają też otrzymać uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą.

Źródło: PAP/Londynek.net

Za: "Wspólnota Polska"/ kwiecień 2017