Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Coroczny, XXII już Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, odbył się w dn. 17-18 marca b.r. w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie. Wzięli w nim udział m.in. Marszałek Senatu RP - Stanisław Karczewski, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej - Senator Marek Rocki, Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Łączności z Polakami za Granicą - Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz oraz Poseł Piotr Pyzik - Zastępca Przewodniczącej Komisji Sejmowej ds. Łączności z Polakami za Granicą.

W sobotę 18 marca miała miejsce otwarta część posiedzenia, w której oprócz zarządu Związku Polaków we Włoszech oraz delegatów na zjazd, uczestniczył Ambasador RP we Włoszech - Tomasz Orłowski, Konsul Generalna RP w Mediolanie Adrianna Siennicka, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP Ewa Mamaj, oraz wielu innych znamienitych gości.

Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Związku Polaków we Włoszech w 2016 r., a także wystąpienia zaproszonych gości stanowiły główne punkty porannej sesji. W sesji popołudniowej natomiast, ZPwW dokonał wyboru władz na kolejne dwa lata swojej działalności. Prezesem organizacji została wybrana po raz drugi Urszula Stefańska - Andreini.

Wieczorem, w siedzibie Ambasady RP w Rzymie, odbyło się spotkanie gości i delegatów zjazdu.

Źródło: Ambasada RP w Rzymie

Za: "Wspólnota Polska"