Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki 65 lat Zjednoczenia Polaków w USA

65 lat Zjednoczenia Polaków w USA

1 marca 1952 roku Zjednoczenie Polaków w Ameryce oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. 24 kwietnia 1952 r. zostało zarejestrowane w State of New Jersey - Department of the Treasury w Trenton. Powstanie tej organizacji było podyktowane potrzebą duchowego zjednoczenia Polonii, kontynuacji tradycji narodowych, krzewienia polskiej kultury i oświaty. Jednym z głównych celów było określenie przyszłej tożsamości.

Historia powstania ZPA związana jest z wieloma wspaniałymi ludźmi, którzy głęboko wierzyli w potrzebę istnienia tej organizacji. Hieronim Wyszyński zainicjował spotkania z Michałem Szaranowskim - prezesem Związku Młodzieży z Niemiec oraz Wojciechem Brzozowskim. Ich efektem było wspólne zebranie w sali Broad Street Tavern w Perth Amboy, u p. Kadłubka, na którym postanowiono o utworzeniu organizacji, która będzie się nazywała Zjednoczenie Polaków w Ameryce. Na prezesa został wybrany Hieronim Wyszyński. Dokonano również wyboru 4-osobowego zarządu.

Wiele innych osób, obok Hieronima Wyszyńskiego, włożyło dużo serca w działalność i spełnianie swej misji przez ZPA. Należą do nich: Tadeusz Radliński, Feliks Bruks, Stanisław Krysiak, Kazimierz Szafrański, Danuta Wyszyńska, Maria Koprowicz, Zdzisław Lenty, Frank Jess, Mieczysław Kijowski, James Breef, Władysław Sosulski, Stanisław Wielowski, Zbigniew Żelazowski, John Klain i Janina Wyrzykowska.

W roku 1965 utworzono Spółkę Akcyjną - United Poles in America Enterprises Inc. Spółka zakupiła budynek, który - po przebudowie i rekonstrukcji - stał się siedzibą organizacji. Obok baru i wielu różnorodnych pomieszczeń, mieści się tu "Sala Kryształowa", która jest wizytówką spółki. W tym samym roku ZPA założyło Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową - United Poles Federal Credit Union. Aktualnie działają dwa oddziały tej Unii: w Linden i w Perth Amboy. Członkowie mogą korzystać z jej zasobów i korzystnie lokować pieniądze.

W 1966 roku założono drużynę harcerską pod nazwą "Ród Piasta". Drużynę zorganizował druch Richard Stańkowski. Czynny udział w jej działalności brała druhna Jadwiga Langner. W 1991 roku powstał Klub Seniora przy ZPA.

Do największych osiągnięć organizacji należy zaliczyć założenie polskiej szkoły dokształcającej, która na przestrzeni lat przekształciła się w dużą, dynamiczną, wszechstronnie kształcącą szkołę Zjednoczenia Polaków w Ameryce z siedzibą w Sayreville. Wiele serca w działalność i rozwój szkoły włożyły jej dyrektorki: Ludwika Ostrówka, Zofia Kamińska, Czesława Kopaniecka, Maria Paździor, Ewa Manakis, Ewa Podgórna, Marta Suchcicka i aktualnie Hanna Skowrońska-Jękal.

ZPA podejmuje różne inicjatywy, m.in.: dokonuje wyboru Człowieka Roku, Matki Roku, organizuje pokazy filmów, spotkania opłatkowe i wielkanocne, mikołajki, zorganizowało klub piłkarski ZPA Old Boys i stworzyło fundusz stypendialny w celu wspierania uzdolnionej polonijnej młodzieży.

Przez 65 lat swojej działalności organizacja pomogła wielu nowym imigrantom, a także Polakom mieszkającym na stałe w Stanach Zjednoczonych. Była dla nich drugim domem. Pomagała im w znalezieniu pracy, mieszkania, dawała umeblowanie. Służyła pomocą przy tłumaczeniu dokumentów, udzielała rad, pomagała w nauce języka angielskiego. Była to dla nich "mała ojczyzna", gdzie wyobcowani i zagubieni w Ameryce emigranci mogli mówić po polsku, śpiewać polskie piosenki, wypożyczać w utworzonej bibliotece  polskie książki i kasety z polskimi filmami, tańczyć tanga, polki, walce i mile spędzić czas, a przy tym i dobrze zjeść.

W latach 80., kiedy nastał wielki kryzys gospodarczy w Polsce, Koło ZPA zorganizowało akcję pomocy dla rodaków. Gromadzono i pakowano dary w postaci odzieży i żywności, które wysyłano do domów dziecka, kościołów i organizacji charytatywnych w Polsce.

Organizacja utrzymywała i wciąż utrzymuje kontakty z innymi organizacjami polonijnymi i mediami. Była reprezentowana w polonijnej telewizji, kilka lat miała stałą rubrykę w "Nowym Dzienniku". ZPA było tematem wielu audycji radiowych. Jedną z nich była bardzo popularna swojego czasu audycja "Dwóch Edwardów".

O tym, czym jest Zjednoczenie Polaków w Ameryce, pisał w 1954 r. członek Tomasz Tukiendrof: "(...) Organizacja nasza jest to miejsce naszych rozrywek, gdzie odrywamy się myślą do naszej drogiej Ojczyzny (...). Gdzie spędzamy mile czas, rozmawiając w swoim rodzinnym języku, gdzie się hartujemy do pracy na dzień jutrzejszy, gdzie się urabiają ludzie społecznie, na dobrych obywateli tego kraju, jak i dla Polski. Gdzie bogacimy się i zwiększamy swój dorobek kulturalny i narodowy. Idąc w imię tych haseł nie stracimy nic z naszej kultury i cywilizacji, ale ją wzbogacimy. I dopóki będziemy pracowali w imię tych haseł, dopóki polska krew w naszych żyłach, dopóty możemy być spokojni o postawę naszego Narodu".

PREZESI ZPA

Hieronim Wyszyński 1952-1953
Feliks Bruks 1953-1954
Tadeusz Radliński 1954-1959
Feliks Bruks 1959-1961
Stanisław Krysiak 1968-1969
Kazimierz Szafrański 1969-1970
Zdzisław Lenty 1971-1972
Danuta Wyszyńska 1972-1973
Franciszek Jess 1973-1974
Zdzisław Lenty 1974-1975
Mieczysław Kijowski 1975-1976
James Breef 1976-1977
Hieronim Wyszyński 1977-1978
Władysław Sosulski 1978-1981
Maria Koprowicz 1981-1986
Zenon Kowalski 1986-1987
Władysław Sosulski 1987-1988
Stanisław Wielowski 1988-1993
Maria Koprowicz 1993-1996
Zbigniew Żelazowski 1996-2006
John Klajn 2006-2014
Katarzyna Kolek 2014-

Zjednoczenie Polaków w Ameryce
281 Grace Street
Perth Amboy, NJ 08861
tel. (732) 442-2660
www.zpaofperthamboy.com
Facebook: http://www.facebook.com/ZPAperthamboy
email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Źródło: Nowy Dziennik

Za: "Wspólnota Polska" / marzec 2017