Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki 60-lecie Szkoły Polskiej w Rowville

60-lecie Szkoły Polskiej w Rowville

Szkoła sobotnia w Dandenong powstała w 1956 roku. Dochodowe zabawy i loterie organizowane przez Komitet Rodzicielski dostarczały funduszy na prowadzenie placówki, jak również zbliżały organizatorów. Z ich inicjatywy 5 kwietnia 1959 roku podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia obejmującego swoją działalnością Dandenong i pobliskie dzielnice.

Tymczasowy zarząd zwołał 2 maja tegoż roku Walne Zebranie, na którym powołano Koło Związku Polaków w Dandenong z prezesem Mieczysławem Dudkiem. Koło postawiło sobie za cele prowadzenie polskiej szkoły i biblioteki, kultywowanie polskich tradycji narodowych, działalność kulturalno-oświatową, organizowanie polskich imprez, utworzenie drużyny harcerskiej, założenie świetlicy i prowadzenie opieki społecznej. Pierwsze pisemne dokumenty z działalności szkoły pojawiły się w 1956 roku. Polacy zamieszkali w Dandenong i okolicach zorganizowali na tym terenie polską szkołę. Tomasz Ostrowski i Tadeusz Kuriata i Wiesław Fiedler starali się o szerzenie kultury polskiej. Szkoła polska w Dandenong przyjęła imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Drugą gałęzią dzisiejszej szkoły w Rowville jest szkoła w Ringwood. Związek Polaków w Ringwood, którego pierwszym prezesem był Jan Pawlik powstał w 1961 roku. Za najważniejsze zadanie związek uznał wówczas utrzymanie polskiej szkoły sobotniej. Naukę prowadzono w kościele przy Bedford Street w Ringwood, a na zajęcia uczęszczało 30 uczniów. W sali parafialnej kościoła urządzano różne imprezy, między innymi jasełka i mikołajki. Fundusze na utrzymanie szkoły związek czerpał ze składek członkowskich, wolnych datków i zabaw. Zabawy odbywały się w dużej sali przy wspomnianym kościele i w Scouts Hall. W 1974 roku nastąpiło połączenie Związku Polaków w Ringwood i Związku Polaków w Dandenong. Nowa organizacja przyjęła nazwę Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne.

W 1977 roku zakupiono dziesięcioakrową działkę przy Stud Road w Rowville. Decyzję o budowie domu podjęto na Nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 19 września 1982 w sali Chandler High School w Keysborough. 5 grudnia 1982 roku ksiądz Leonard Kiesch poświęcił kamień węgielny. 25 września 1983 roku ksiądz biskup Szczepan Wesoły uroczyście poświęcił Dom Polski "Syrena" w Rowville. Oficjalnego otwarcia obiektu dokonał 3 marca 1984 roku wiktoriański minister imigracji i spraw etnicznych Peter Spyker. Także w obecnym miejscu szkoła zaczęła pracę w 1984 roku. Do tego czasu siedzibą był najpierw Dom Polski na Hammond Street w Dandenong oraz wspomniana wcześniej Chandler High School w Keysborogh.

Do 1995 roku uczniowie mieli zajęcia szkolne w kilku małych salkach, na scenie oraz od 1993 na dużej, balowej sali w Domu Polskim.Klasy były oddzielone ściankami działowymi. Nauczyciele i rodzice w związku z pogorszającymi sie warunkami i zwiekszająca się liczbą uczniów postanowili zebrać pieniądze na budowę budynku szkolnego. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim uznaniem i wspólnymi siłami zakupiono przenośny budynek, w którym każda klasa miała swoją salę lekcyjną. 11 listopada 1995 roku konsul Piotr Longchams de Berier dokonał otwarcia nowego budynku szkolnego. Po przecięciu wstęgi, ksiądz Antoni Szewczyk w asyście księdza Wiesława Słowika poświęcił nowy budynek. Potem jeszcze już w XXI wieku Stowarzyszenie dokupiło i zaadoptowało dwa budynki na dużą klasę i bibliotekę. Od tj pory minęło już 21 lat - od 10 lat szkoła prowadzi zajęcia nie tylko dla uczniów klas podstawowych ale również dla szkoły sredniej do klasy 10.

Nie sposób wymienić nazwisk nauczycieli i kierownictwa szkoły ale może wymienię osoby kierujące szkołą dłużej jak rok i najdłuższych stażem (powyżej pięciu lat): Pani Alina Artymiuk (lata sześdziesiąte i siedemdziesiąte), Pani Bożena Żukowska (19 lat pracy w tym jako kierownik szkoły do roku 1995), Jadwiga Chaplin (koordynator od 1996-2004), Zofia Kemp (koordynator 2005-2006), Małgorzata Żuchowska (2006-2009), Beata Bara ( 2010-2016). Nauczyciele to: Stasia Rzeszutek (Biały), Danuta Lipska, Henryka Bejda, Zofia Lisińska, Renata Suwara.

Obecnie szkołą kierują dwie panie: Pani Anna Polar (dyrektor) i Jolanta Styczeń (v-ce dyrektor).

Bożena Iwanowski
Koordynator Działu Szkolnego
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

Źródło: Puls Polonii

Za: "Wspólnota Polska" /  marzec 2017