Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne na Węgrzech

W sobotę 4 marca 2017 roku w Budapeszcie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W wyborach uczestniczyło 90 osób. Funkcję prezesa stowarzyszenia na najbliższe cztery lata Walne Zebranie powierzyło Korinnie Wesołowski, która otrzymała 68 ważnych głosów. Nowa pani prezes od 43 lat jest członkiem PSK im. Józefa Bema, a 13 lat temu pełniła funkcję prezesa po raz pierwszy.

Jest przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej III dzielnicy Budapesztu i radną Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Wśród najważniejszych zadań w swojej działalności uważa pracę z młodzieżą, ale zapewniła też o priorytetach związanych z dbaniem o tradycje, doświadczenia i historię. Dołoży starań aby "Bem" odzyskał dawny blask, a ideały swoje właściwe znaczenie.

Ponadto wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia w składzie:

Bożeba Bogdańska-Szadai

Jolanta Hardejewicz Hardy

Jakub Nagy

Zoltán Nyitrai

 Barbara Pál

W skład Komisji Rewizyjnej weszły panie:

Ewa Jonásch

Elżbieta Kovács

 Ewa Subel

Członkami Organu Przedstawicielskiego zostali:

Jadwiga Abrusán, Elżbieta Bálint, Hanna Bíróné Hasznos, Teresa Csardás, Dorota Fabók, Maryka Filó, Danuta Hardy, Małgorzata Juhász, Janusz

Kowalczyk, Jacek Limanowski, Ewa Modrzejewska, Alicja Nagy, Emil Nagy, Erzébet Podlussány, Andrzej Straszewski, Dorota Várnai, Małgorzata Végh, Andrzej Wesołowski.

Wymaganą ilością 2/3 głosów, w tym przypadku 76-cioma, co stanowi 84,4% głosów ważnych, przyjęto zmiany do statutu stowarzyszenia.

Źródło: Bem.hu

Za: "Wspólnota Polska" / marzec 2017