Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Międzynarodowy Kongres Rodziny, 17 - 19 marca

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Międzynarodowy Kongres Rodziny, 17 - 19 marca

Dzień polonijny: "Rodzina polska poza granicami kraju"

W dniach 17-19 marca 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Rodziny.

Dzień polonijny - w dniu 17 marca będzie poświęcony więziom w małżeństwie i rodzinie i odbędzie się pod hasłem: "Rodzina polska poza granicami kraju".

Program Kongresu

Wszelkie informacje o Kongresie  będą zamieszczane na stronie: www

Do udziału w Kongresie serdecznie zapraszają organizatorzy:

- ze strony UKSW: dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
- ze strony Polonii: dr Grażyna Koszałka, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej - Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny

Za: www.emigracja.episkopat.pl