Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Category Blog Papież podkreśla: "ludzie to nie statystyka"

Benedykt XVI na Dzień Migranta 2012 r.

benedyktBenedykt XVI powiedział wiernym w Watykanie, że miliony imigrantów i uchodźców na świecie to nie są tylko "liczby", to ludzie szukający miejsca do życia w pokoju- podkreślił papież w przypadający 15 stycznia Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Papież przypomina o tych, którzy często skazani są na tułaczkę.
Zwracając się do wiernych podczas południowego spotkania na modlitwie Anioł Pański Benedykt XVI przypomniał: - Milionów osób dotyczy zjawisko migracji, ale to nie są liczby! To mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzież i osoby w podeszłym wieku, szukający miejsca, w którym można żyć w pokoju - mówił. Do tego samego tematu papież nawiązał w słowie do Polaków. - Dzisiaj, w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w szczególny sposób pamiętamy w modlitwie o przebywających na obczyźnie. Przedmiotem naszej refleksji są "Migracje a nowa ewangelizacja". Niech pomoże nam ona lepiej zrozumieć potrzeby migrantów i uchodźców, a szczególnie ich pragnienie spotkania z Bogiem - powiedział po polsku.

- Wam wszystkim, a zwłaszcza Polakom żyjącym poza granicami ojczyzny, z serca błogosławię - dodał Benedykt XVI.

98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest obchodzony przez Kościół katolicki w wielu krajach. W tym roku towarzyszy mu hasło "Migracje a nowa ewangelizacja". Celem dnia jest zwrócenie uwagi na problemy migrantów oraz obudzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc dla "ludzi w drodze".

W specjalnym orędziu Benedykt XVI podkreślił, że niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary jest wyzwaniem dla Kościoła. Ojciec Święty widzi potrzebę głoszenia ewangelii ludziom w drodze, którym brakuje oparcia, jakie mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych metod sprzyjających przyjmowaniu przez nich Słowa Bożego.

Migranci to osoby, które na skutek demograficznych ruchów ludności, czasowo lub na stałe zmieniają miejsce pobytu. Z kolei, uchodźcy, zgodnie z Konwencją Genewską z 1951 roku oraz tak zwanym ?Protokołem Nowojorskim?, to osoby, które żywią uzasadnioną obawę przed prześladowaniem we własnym kraju z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej.

Według danych ONZ, na całym świecie żyje ponad 200 milionów migrantów. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego z października 2011 roku wynika, że w 2010 roku czasowo za granicą przebywało około 1 miliona 900 tys. Polaków.

Działalnością na rzecz migrantów w naszym kraju zajmują się między innymi Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, znajdujące się w Białymstoku, Lublinie, Słubicach i Zgorzelcu. Udzielają pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej.

pobrano tvp.info (fot. PAP/EPA/PIER PAOLO CITO)