Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Category Blog Echo Polonii Brazylijskiej

Echo Polonii Brazylijskiej

flaga brazyliiNa początku stycznia w Kurytybie ukazało się nowe pismo Polonii Brazylijskiej. Redaktor naczelny Ks. Zdzisław Malczewski SChr tak oto określa charakter tego nowego dwumiesięcznika: Brazylijska społeczność polonijna tak przecież liczna w tym kraju od chwili zamknięcia ostatniego numeru ?Nowego Ludu? nie ma aktualnie wydawanego w języku polskim żadnego periodyku. A szkoda Chcielibyśmy zatem, aby w tym jedynym polskojęzycznym czasopiśmie, jakim jest "Echo Polonii Brazylijskiej", tematyka publikowanych tekstów była bardziej poszerzona, byśmy się nie ograniczali tylko do problematyki ściśle związanej z Polską Misją Katolicką czy bogatej, różnorodnej działalnością polskich misjonarzy i misjonarek na terenie Brazylii.

Zamierzamy nadal publikować w naszym czasopiśmie teksty związane z życiem wspólnoty Kościoła katolickiego, naszej wierzącej społeczności polonijnej w tym kraju, wielorakiej misji realizowanej przez kapłanów i siostry zakonne z Polski w różnych zakątkach tego olbrzymiego kraju. Jednak pragnieniem naszym jest, aby na łamach tego pisma pojawiały się również teksty poświęcone osobom i wydarzeniom nie koniecznie ściśle związanym z tym wszystkim o czym wspominaliśmy wyżej.
Z "Echem Polonii Brazylijskiej" można zapoznać się poprzez stronę http://www.polonicus.com.br/pl/wydarzenia.htm