Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Category Blog 15.01.2012r - 98 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Poznaniu

15.01.2012r - 98 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Poznaniu

sw_rodzina

W klimacie Noworocznej radości i jedności obchodziliśmy Dzień Migranta i Uchodźcy, przybliżając Papieskie Orędzie.
W Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, 15 stycznia została odprawiona Msza Święta o godz. 10.30 w intencji zachowania wiary naszych Rodaków za granicą. Uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji.   

Zobacz galerię....         

Zobacz przesłanie: >>

Nuncjusza Apostolskiego,  Prymasa Polski,   Sekretarza Generalnego KEP, 

Metropolity Poznańskiego,  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Tutaj zobaczysz relecję filmową - kazanie Bp Wiesława Lechowicza

W modlitwę włączyli się - jak zawsze -  księża, klerycy z Seminarium Zagranicznego, bracia zakonni Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki dla Polonii Zagranicznej, przyjaciele Ruchu Apostolatu Emigracyjnego, przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się badaniami nad migracją oraz organizacji rządowych i pozarządowych wspierających migrantów w naszym kraju.

        Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na 98 Światowy Dzień Migranta, pod hasłem "Migracje a nowa ewangelizacja" podkreśla, że "Dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie (...) Wyzwaniem dla Kościoła staje się więc niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjających istotnej rzeczy, jaką jest przyjmowanie Słowa Bożego."

          Instytut Duszpasterstwa  Emigracyjnego i Ruch Apostolstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu włącza się w ten apel Kościoła, ogarniając szczególną troską dzisiejszych polskich migrantów, wciąż wyjeżdżających, pracujących i studiujących  poza krajem.