Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Artykuły z życia Polonii

Noc Czuwania Polonii

                                                                                                                                                                         tygodnik "Niedziela" nr 45/2016 r.

Anna Przewoźnik 06.11.2016 

                Biskup Wiesław Lechowicz - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej skierował do tegorocznych pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze na czuwaniu w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy swoje przesłanie: "Raduję się, że przybywacie do naszej Jasnogórskiej Matki, by za Jej pośrednictwem modlić się do Boga o wsparcie dla polskich emigrantów i ich rodzin. (...) Nie ograniczajcie się jednak do modlitwy, pomyślcie, co konkretnie możecie uczynić po powrocie do domów, by być żywą ikoną Jezusa Miłosiernego".

Koronacja w "kalifornijskiej Częstochowie"

odnik "Niedziela" nr 22/2016 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

"Kalifornijska Częstochowa" stała się mostem łączącym Sanktuarium Amerykańskiej Częstochowy z Jasną Górą. Pani Jasnogórska w Mieście Aniołów ma również założoną koronę. Jest więc Matką i Królową Polonii Zagranicznej.

Polskie drogi

tygodnik "Niedziela" nr 18/2016 r.
Ks. Marek Łuczak

Nie wiemy dokładnie, ilu ich jest. Niektórzy wspominają o 10 mln Polaków mieszkających poza granicami kraju. Nie o statystyki tu jednak chodzi, bo każdy przypadek oznacza niełatwą decyzję, a nierzadko też samotność i ciężką pracę na obczyźnie.

Miłosierdzie w Duszpasterstwie Migracyjnym

tygodnik "Niedziela" nr 17/2016 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Współczesne migracje międzynarodowe stały się zjawiskiem powszechnym i masowym, od kilkunastu lat w sposób szczególny dotyczącym Polski, zwłaszcza od momentu naszego wstąpienia do UE, oraz innych krajów Europy Środkowej jako nowych miejsc przemieszczeń ludności.

Iskra miłosierdzia w USA

tygodnik "Niedziela" nr 14/2016 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

W Roku Świętym Miłosierdzia wielu duszpasterzy polonijnych na całym świecie nieustannie zabiega o to, aby w ich ośrodkach, tam gdzie mieszkają nasi rodacy, wzrastało nabożeństwo ku czci Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny, a także pojawiały się relikwie św. Jana Pawła II. To ożywienie, a zarazem umocnienie wiary jest widoczne i staje się często świadectwem życia religijnego Polaków na obczyźnie.

"Kraj - Emigracja" - 25 lat później

tygodnik "Niedziela" nr 45/2015 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

"O ojczyźnie myślał i mówił Papież podczas swych licznych spotkań z Polakami pod różną szerokością geograficzną. Przywoływał w swych wystąpieniach obraz ziemi rodzinnej, zwracał uwagę na rolę narodu, przypominał jego dzieje, wzywał do zachowywania języka ojczystego, troski o dziedzictwo przodków i losy przyszłych pokoleń. Można powiedzieć, że Jan Paweł II ukazywał Polakom Polskę jako dar i zadanie" - napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w przesłaniu do uczestników Zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który w dniach 23-25 października br. odbywał się w Rzymie.

W trosce o Rodaków

tygodnik "Niedziela" nr 44/2015 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr 

"NIEDZIELA": - W ostatnich latach jesteśmy świadkami nowej fali migracji Polaków. Jakie wyzwania stoją przed duszpasterstwem emigracyjnym?

KS. WIESŁAW WÓJCIK TCHR: - Dzisiaj poza granicami naszego kraju mieszka ok. 18 mln rodaków i osób polskiego pochodzenia. W ostatnich latach Polskę opuściło ponad 2,5 mln obywateli, w większości ludzi młodych. Jesteśmy w statystyce światowej na 6. miejscu, ponieważ 33 proc. rodaków i osób przyznających się do polskich korzeni żyje w różnych częściach świata, najwięcej w Stanach Zjednoczonych - blisko 11 mln. Od 6 lat prowadzę Instytut Emigracyjny i nieustannie odwiedzam polskich duszpasterzy i ośrodki emigracyjne.

Polonijny Dzień Żołnierza na Tasmanii

tygodnik "Niedziela" nr 35/2015 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia br. zgromadziła w australijsko-polonijnym kościele św. Teresy na Moonah w Hobart blisko 100 rodaków. Większość z nich przybyła na Tasmanię po II wojnie światowej jako żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i młodzi robotnicy z obozów wysiedleńców w Niemczech oraz dzieci, które przeszły tułaczkę syberyjską i afrykańską.

Rekolekcje duszpasterzy emigracyjnych

tygodnik "Niedziela" nr 13/2015 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Ponad 100 księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, posługujących rodakom we Francji, Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii, Irlandii Północnej, Niemczech, Holandii i na Węgrzech, odbyło w Wielkim Poście 2015 r. kapłańskie rekolekcje. To szczególny czas łaski i wyjścia na pustynię, by stanąć w prawdzie przed Bogiem i samym sobą. Rekolekcje są potrzebne nie tylko katolikom świeckim i grupom formacyjnym działającym w parafiach, w polskich misjach katolickich i ośrodkach polonijnych.

Migracje dzisiaj


Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Migracja stała się we współczesnym świecie zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym. Obejmuje zarówno kraje pochodzenia migrantów, jak i kraje tranzytowe oraz docelowe.

Zjawisko migracji staje się dramatycznym wyzwaniem dla polityków i ekonomistów, ale także dla socjologów i demografów. Dotyczy milionów ludzi, jest więc również wyzwaniem, które Kościół, służący całej ludzkości, musi podjąć w ewangelicznym duchu miłości.

Kościół jest matką bez granic

tygodnik "Niedziela" nr 50/2014 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

- Wasza refleksja poszła jeszcze dalej, obejmując powiązania duszpasterskiej troski Kościoła ze współpracą, rozwojem i migracjami - mówił papież Franciszek do uczestników VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów, który odbywał się w Watykanie w dniach 17-21 listopada 2014 r.

Jasnogórskie czuwanie emigracji

tygodnik "Niedziela" nr 44/2014 r.
Anna Cichobłazińska  2014-10-29

Przybyli ze Wschodu i Zachodu. Pokonali kontynenty, oceany i pustynie. 2 tys. naszych rodaków rozsianych po całym świecie wraz ze swoimi duszpasterzami przybyło na 29. Jasnogórską Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów. Przybyli na Jasną Górę z Białorusi, Litwy i Ukrainy, krajów Europy Zachodniej, ale też z Australii, Brazylii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Poza Polską mieszka 18 mln Polaków.

Zlot młodzieży polonijnej

tygodnik "Niedziela" nr 35/2014 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

Już po raz szósty w Biskupinie na terenie Wielkopolski odbył się Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS 2014. Impreza miała miejsce w dniach 2-14 sierpnia br.

Ponad 100 młodych uczestników z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii nie tylko poznawało język i historię Polski, ale również dzieliło się różnymi doświadczeniami przeżywania polskości w krajach swojego urodzenia i zamieszkania.

Festiwal Polonijny w Rzeszowie

tygodnik "Niedziela" nr 33/2014 r.
Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
Ks. Wiesław Wójcik TChr

W tegorocznym Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w dniach 23-30 lipca br. uczestniczyło 37 zespołów z 14 krajów, w sumie ok. 1,1 tys. uczestników. Podczas powitania na rzeszowskim rynku biskup senior Kazimierz Górny podkreślił: "Witamy Was z wielką miłością, bo jesteście w Polsce, u matki. Jak mówił nasz papież, św. Jan Paweł II: "Polonia potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Polonii?". Inauguracja festiwalu odbyła się w katedrze. Mszy św. w intencji Polonii przewodniczył bp Jan Wątroba - ordynariusz rzeszowski, który zauważył, że "dopiero po opuszczeniu kraju człowiek zaczyna odczuwać tęsknotę i więź z Ojczyzną".

"Wśród Polaków w Australii"

Przegląd Uniwersytecki KUL V-VI 2014 r.
ks. prof. hab. Andrzej Derdziuk OFMCap,

W majowo-czerwcowym numerze Przeglądu Uniwersyteckiego KUL ukazał się artykuł ks. prof. hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap, prorektora KULu ds. Nauki i Rozwoju, pt. "Wśród Polaków w Australii". Artykuł ten jest owocem tegorocznej podróży ks. Profesora jaką odbył po Australii, przy okazji głoszenia w naszych ośrodkach duszpasterskich rekolekcji wielkopostnych. pobierz...

Więcej artykułów…