Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Wydarzenia- 2018 r. Francja: 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon

Francja: 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon

"Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19,34) (...) Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43).  więcej...

Tymi słowami papież Franciszek rozpoczyna swoje orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który po raz 104 obchodziliśmy w Kościele w niedzielę 14 stycznia br.

Duszpasterstwo Migrantów archidiecezji Dijon, zorganizowało spotkanie i Msze Narodów w parafii św. papieża Jana XXIII, w kościele św. Bernardety w dijonskiej dzielnicy Grésilles.

Tradycyjnie, pół godziny przed Mszą Świętą głos zabrał Ks. Arcybiskup Roland Minnerath poruszając temat fenomenu migracji w świecie, jego przyczyny i spojrzenie państwa i Kościoła na przybyszów. W szczególności omówił bardzo konkretne postulaty - odpowiedź Kościoła i ludzi wierzących na fenomen światowej migracji, wyrażone przez papieża Franciszka w Jego orędziu; czasowniki, które były hasłem tego dnia : " Przyjmować, chronić, promować, integrować ".

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył Pasterz diecezji w asyście min. proboszcza parafii Ks. Jérôme Richon, wikariusza Ks. Bonaventure Ofori, księży kapelanów Joseph Mai - Wspólnota wietnamska , Ks. Ryszard Fyda TChr - Wspólnota polska, Ks. Claude Andriot - Wspólnota portugalska, księży emerytów i diakona pana Gaby Roy.

Po prezentacji różnorodności zgromadzonych i wzajemnym powitaniu, szczególnymi oklaskami przywitano nowo przybyłą i przyjetą rodzinę z Mongolii. Przez śpiew, czytania i modlitwę Wspólnoty narodowe ubogacały eucharystie, min. Polki, pani Ewelina Rucyk - Perez przeczytała pierwsze czytanie, a pani Beata Piątkowska poniosła w procesji dar ołtarza.

W swojej homilii Ks. Arcybiskup Minnerath skupił się na pierwszym czytaniu i Ewangelii, wychodząc od powołania Samuela i uczniów Jana Chrzciciela gdy spotkali Jezusa, mówił o byciu uczniem Chrystusa, które jest codziennym kroczeniem za Mistrzem, który wskazuje drogę i plan Boży. Zamiar Boży to zrealizowanie uniwersalnej Wspólnoty całej ludzkości. Wspólnota ta budowana jest w Kościele, który nie zna granic, w którym nie ma obcych, cudzoziemców. Jesteśmy Kościołem "Piędziesiątnicy", Kościół jest sakramentem jedności, znakiem i środkiem, przez który realizuje sie Boży plan wobec ludzkości i świata. Kroczymy za Chrystusem "Nowym człowiekiem" upodabniając się do Niego, gdy otwieramy się jedni na drugich, wzrastamy we wzajemnej miłości, z różnorodności czynimy jedność i przyczyniamy się do budowania powszechnego braterstwa i lepszego świata. W królestwie Bożym znikną wszelkie podziały i różnice. 
Po Mszy Świętej parafianie podjęli gości tradycyjną lampką wina, a następnie chętni przeszli do sali parafialnej na wspólnotowy obiad. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu - świadectw nieletnich emigrantów.

Ryszard Fyda TChr