Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Aktualności 2017 Szkocja: Polonijna pielgrzymka do sanktuarium w Carfin

Szkocja: Polonijna pielgrzymka do sanktuarium w Carfin

Każdego roku w ostatnią niedzielę sierpnia już od czasów wojennych Polacy mieszkający w Szkocji pielgrzymują do Carfin, aby razem modlić się i przeżyć coś  z jasnogórskich pielgrzymek u Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci Bramie. więcej...

Program  tegorocznej pielgrzymki - 27 sierpnia 2017 roku.

13:30 - procesja różańcowa

- modlitwa przed Najświętszym Sakramentem przy polskiej kaplicy

- spowiedź święta w kościele

15:00 - koronka do Bożego Miłosierdzia

- przygotowanie do Eucharystii (program modlitewno-muzyczny)

16.00 - uroczysta Msza św. koncelebrowana

- zakończenie pielgrzymki około godz. 17.30

Po raz pierwszy Polacy przybyli do tego miejsca, jeszcze w wojskowych mundurach w roku 1940 wraz ze swoim biskupem polowym Józefem Gawliną. I tak trwa to pielgrzymowanie po dziś dzień od tamtego czasu. Na te pielgrzymki przybywał ks. Kardynał Władysław Rubin. W roku 1963 poświęcił piękną polską kapliczkę według projektu Tadeusza Zielińskiego, który wyrzeźbił sławny wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej. Również wiele razy przyjeżdżał na doroczną pielgrzymkę ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły. Tuż obok naszej kapliczki Szkoci umieścili pomnik św. Jana Pawła II, aby w ten sposób upamiętnić jego pielgrzymkę do Szkocji w roku 1982. Choć intencja i pomysł był wspaniały, to jednak wykonanie rzeźby okazało się zupełnie nieudane.

Co roku pielgrzymka rozpoczyna się procesją różańcową o godz. 13.30 i kończy się uroczystą Eucharystią o godz. 16.00

Każdego roku w modlitwie wyrażamy naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy brali udział w  szkockich pielgrzymkach do Carfin - a którzy nie potrzebują już więcej pielgrzymowania, bo  doszli do kresu swojej wędrówki. W tej wielkiej rzeszy pątników przypomnę kapłanów, którzy przybyli do Szkocji i od samego początku towarzyszyli naszym żołnierzom. Pierwsi dotarli zaraz po upadku Francji, a więc w czerwcu 1940 roku. Wtedy Generał Stanisław Maczek tworzył w Szkocji I Dywizję Pancerną, z którą w roku 1944 wyruszył na kontynent wyzwalając z pod niemieckiej okupacji północną Francję, Belgię i Holandię. Na tym zwycięskim szlaku towarzyszyło 20 kapłanów.

Po ustaniu działań wojennych, a więc w roku 1946 na rozległych przestrzeniach Kaledonii, gdzie wciąż istniały liczne obozy z naszymi Rodakami, liczba kapelanów wzrosła do 50 (na każdego kapłana w tym czasie przypadało 1250 żołnierzy). Oprócz księży diecezjalnych byli także księża zakonni (samych Oblatów było 18). Po demobilizacji w roku 1947 rozpoczął się drugi okres dziejów polskiego osiedlania w Szkocji. Ks. Prymas August Hlond utworzył wtedy Polską Misję Katolicką mianując ks. Infułata Ludwika Bombasa w Edynburgu pierwszym rektorem. Na zorganizowanie polskiego duszpasterstwa pozostało już tylko 10 kapłanów, ponieważ z 64 000  żołnierzy ponad 50 000 rozproszyło się po całym świecie.

Za: www.kosciol.org/carfin.html