Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Aktualności 2017 Litwa: Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy

Litwa: Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy

W szóstym dniu pielgrzymowania z Suwałk do Ostrej Bramy dotarliśmy do Ejszyszek. Przebyliśmy trasę 35 kilometrów. Pan Bóg wciąż błogosławi nam wspaniałą pogodą. Od trzeciego etapu skrzydeł pątnikom dodawał fakt, że na naszym szlaku rozpoczęły się wsie zamieszkałe przez Polaków. Nasi rodacy są niezwykle hojni dla pielgrzymów.  więcej...

W każdej miejscowości witają nas stoły zastawione poczęstunkiem. To dla nas żywa lekcja miłości bliźniego, ponieważ widzimy, jak biedni ludzie dzielą się z nami tym co mają. Niektóre miejscowości cały rok gromadzą składki, żeby przywitać gości z Polski.

Pierwszą miejscowością, w której witali nas rodacy na Wileńszczyźnie były Kijucie. Było to spotkanie pełne wzruszeń. Każdą grupę witało inne dziecko specjalnie przygotowanymi na tę okazję wierszami. W tej małej miejscowości pielgrzymi modlą się przy kapliczce Maryi Wspomożycielki Wiernych. To właśnie tutaj przed kilkoma laty salezjanin Grzegorz Nowak zainicjował fundację kapliczek ku czci Madonny Księdza Bosko. Do tej pory ofiarowaliśmy ich już piętnaście, w różnych miejscach na naszym pielgrzymkowym szlaku. Jutro kolejna figura Wspomożycielki zostanie przez pielgrzymów ofiarowana do polskiej parafii na Białorusi.

Pielgrzymkowa msza święta odbyła się w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w Koleśnikach. W imieniu mieszkańców Wileńszczyzny i władz samorządowych pątników z Polski powitała pani wójt oraz proboszcz ks. Anatol Markowski. Po zakończeniu Eucharystii mieszkańcy we współpracy z pielgrzymkową kuchnią przygotowali dla wszystkich ciepły posiłek. Podczas obiadowego wypoczynku część uczestników poszła na cmentarz nawiedzić kwaterę, w której spoczywają prochy żołnierzy 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W ostatnich latach groby i pomnik zostały odnowione staraniem Stowarzyszenia "Odra - Niemen".

Po wyjściu z Koleśnik pielgrzymka zatrzymała się w Dawgidańcach i Purwianach, gdzie witali nas i gościli mieszkańcy tych miejscowości. Do Ejszyszek dotarliśmy ok. 19.30 i nasz dzień pielgrzymkowy zakończyliśmy w kościele parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnotową modlitwą oraz Apelem Jasnogórskim. Wszystkich pątników powitał ks. Tadeusz Matulaniec. Znaczna część pielgrzymów została na nocleg zabrana przez ejszyskich parafian.

Ejszyszki to jedna z najstarszych miejscowości Wileńszczyzny, położona na dawnym szlaku handlowym z Wilna do Krakowa. Prawa miejskie uzyskała w 1672 roku przywilejem Jana III Sobieskiego. Obecnie Ejszyszki znajdują się tuż przy granicy litewsko-białoruskiej. Przez wieki miasto zamieszkiwała ludność różnych narodowości. Obecnie miejscowość zamieszkuje ok. 4 tys. ludzi, z czego 95% z nich to Polacy.

W czasie II wojny światowej Ejszyszki były miejscem aktywnej działalności Armii Krajowej. Stały się także miejscem martyrologium Żydów. We wrześniu 1941 roku Niemcy zamordowali tu aż 4 tys. ludzi narodowości żydowskiej. Na przełomie 1944 -1945 roku w Ejszyszkach doszło do walk między AK i NKWD.

Warto na koniec wspomnieć, że w lipcu z Ejszyszek do Ostrej Bramy wyrusza Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia. Co roku bierze w niej udział około 150 osób, ale do pątników dołączają też mieszkańcy miejscowości, przez które prowadzi trasa pielgrzymowania (Ejszyszki - Butrymańce - Soleczniki - Kamionka - Turgiele - Rakańce - Rudomino - Skojdziszki).

Za: Niezależna.pl