Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Aktualności 2017 Niemcy: Zmarł prof. Piotr Małoszewski - działacz polonijny

Niemcy: Zmarł prof. Piotr Małoszewski - działacz polonijny

We wtorek 21 marca br. zmarł prof. Piotr Małoszewski, aktywny działacz polonijny i katolicki, naukowiec, zwierzchnik Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie. Mieszkając na stałe w Niemczech, zaangażował się w działalność polonijną, m.in. w strukturach katolików świeckich w Polskiej Misji katolickiej, której przez lata był sekretarzem i przewodniczącym.  więcej...

Był współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech. Był wieloletnim członkiem i sekretarzem Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. 

W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna cztery lata później Złotym Medalem Wspólnoty Polskiej. W 2006 roku dołączył do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W marcu br. został nowym zwierzchnikiem polskich bożogrobców.

Profesor Piotr Małoszewski urodził się 1950 roku w Krakowie. W 1973 ukończył studia z zakresu fizyki technicznej na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1978 na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora. Habilitował się w 1993 na Uniwersytecie we Fryburgu. W 2000 postanowieniem prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk o Ziemi. Zawodowo od 1973 przez dwadzieścia lat był związany z krakowskim Instytutem Fizyki Jądrowej. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Od połowy lat 80. pracował naukowo poza granicami Polski. W 2004 został wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w centrum badawczym w Monachium.

Z okazji wręczenia przez prezydenta Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski z gwiazdą w maju 2016 r. pytany o najwiekszy sukces w swej polonijnej działalności powiedział, że na takie pytania bardzo trudno sie odpowiada, gdyż na wyróżnienie konkretnej osoby składa się najczęściej praca szeregu osób, z którymi wspólnie prowadzilo się działaność społeczną. "Nie można więc sobie przypisywać zasług. Wydaje mi się, że naszym największym osiągnięciem jest założenie Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jezyka Polskiego w Niemczech, organizacji działającej w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, które skupia się na zachowaniu języka polskiego oraz tożsamości dzieci i młodzieży. Ponadto udało się nam rozbudować i umocnić rady katolików swieckich od parafialnych do rady naczelnej oraz wejść w struktury katolików niemieckich na szczeblu diecezjalnym oraz do Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK). Bycie w tej ostatniej organizacji pokazuje, że dążymy do dobrze pojętej integracji pozostając sobą, a równocześnie dało nam szansę na udowodnienie jakim wzbogaceniem są katolicy obcojęzyczni dla Kościoła lokalnego. Niwątpliwie dla mnie osobiście największym "sukcesem" było przyznanie mi przez Ojca Świętego Benedykta XVI papieskiego Orderu św. Sylwestra oraz słowa ówczesnego ordynariusza archidiecezji Monachium-Fryzynga kardynała Friedricha Wettera, który w laudatio podkreślił, że to wysokie wyróżnienie papieskie otrzymuję m.in. za działalność na rzecz zachowania polskości w jego diecezji" - powiedział.

Urodzony w 1950 r. krakowianin prof. Małoszewski był w latach 1984-2015 pracownikiem naukowym w Centrum Badawczym Helmholtza w Monachium, pełniąc przez ostatnie 11 lat funkcję wicedyrektora Instytutu. Ostatnio objął funkcję profesora Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był uznanym działaczem katolickim niemieckiej Polonii. W latach 1993-2014 był członkiem Komisji ds. Cudzoziemców Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich w Monachium. Działając w tej komisji wspólnie z przedstawicielem Chrwacji i Słowenii udało mu się w 1997 r. doprowadzić do wprowadzenia do uroczystości wielkopiątkowych Drogi Krzyżowej Narodów, przechodzącej przez centrum miasta, w której uczestniczy dziś kilka tysięcy katolików obcokrajowców i Niemców. W latach 2004 i 2010 był głównym organizatorem listy wyborczej Katolicy dla Monachium w wyborach do Rady Cudzoziemców przy burmistrzu Monachium. Dzięki jego zaangażowaniu lista Katolicy dla Monachium, utworzona przez wszystkie misje obcojęzyczne, wprowadzila swoich przedstawicieli do tej rady (w tym połowę Polaków). W 2002 r. udało mu sie doprowadzić do zmian statutowych rad katolików świeckich w archidiecezji uzyskując dla przedstawicieli obcokrajowców miejsca z urzędu w zarządach Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium. Od 1996 r. był członkiem Rady Regiony Monachium, a od 2006 r. nieprzerwanie jej wiceprzewodniczącym. W 2006 r. wybrany został na wiceprzewodniczącego Rady Diecezjalnej stając się pierwszym obcokrajowcem, który objął tak wysoką funkcję w gremium niemieckim. W 2013 r. wszedł w sklad Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, wybrany przez Federalną Radę Katolików Obcojęzycznych w Niemczech.

Pogrzeb Prof. Małoszewskiego odbędzie się 31 marca 2017 r. w Krakowie. W niedzielę 26 marca 2017 r. o godz.12.00 w kościele św. Józefa w Monachium odprawiona zostanie Msza Św. w intencji prof. Małoszewskiego. 

W Krakowie 31 marca o godz. 11:00 w kościele Mariackim zostanie odprawiona Msza św. za Zmarłego, a kondukt pogrzebowy wyruszy o godz. 13:00 spod bramy Cmentarza Rakowickiego.

Za: www.emigracja.episkopat.pl oraz 

za Kongres Polonii Niemickiej: sekretarz przewodniczący Dorota Kabiesz, dr Bogdan Miłek