Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Aktualności 2017 Niemcy: Wielkopostne spotkania młodych w Concordii

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Niemcy: Wielkopostne spotkania młodych w Concordii

W dniach 17 -19 marca w Concordii odbyło się 63 spotkanie młodych Polaków, żyjących w Niemczech, w ramach Spotkania Formacyjnego Młodych Emaus. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. Organizatorem i inicjatorem spotkań od 10 lat jest ks. Bogdan Renusz TChr, chrystusowiec posługujący obecnie w Aachen.  więcej...

Hasłem wielkopostnego spotkania młodych były słowa z Ewangelii wg św. Jana: "Czego szukacie?..." (J 1, 38). Przez trzy dni młodzież wsłuchiwała się w konferencje i rozważania ks. Rafała Sorkowicza TChr. Najważniejszymi punktami były jak zawsze - Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne i sakrament spowiedzi oraz związane z Wielkim Postem nabożeństwa: drogi krzyżowej oraz gorzkich żali.

Przez ostatnich dziesięć lat przewinęło się przez SFM Emaus ponad 700 młodych Polaków. Kilku z nich wybrało już drogę powołania zakonnego i kapłańskiego. Przez trzy dni młodzież w Concordii doświadcza żywego spotkania z Chrystusem w Jego Słowie i w Eucharystii. Niczym uczniowie wędrujący do Emaus, spotykają się z Chrystusem Nauczycielem, który formuje ich serca i wskazuje kierunki duchowego rozwoju.

Spotkania młodych w Concordii są niezwykłym fenomenem i wspaniałą inicjatywą duszpasterską, która porywa wiele młodych serc Polaków, żyjących w Niemczech. Prowadzone konsekwentnie i systematycznie od 10 lat, pomagają młodym Polakom w przeżywaniu wiary i podejmowaniu ważnych życiowych decyzji.

ks. Rafał J. Sorkowicz TChr

Za: www3.tchr.org/kalendarium