Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Aktualności 2017 III Międzynarodowy Kongres Rodziny

III Międzynarodowy Kongres Rodziny

W dniach 17 - 19 marca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Rodziny. Tematem przewodnim trzydniowego sympozjum było budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie.  więcej...

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele Polonii z siedmiu krajów, między innymi z Anglii, Francji i Niemiec. Spotkanie otworzył minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

Pierwszy dzień poświecony był Polonii. Uczestniczyły w nim m.in. rodziny polonijne, duszpasterze, a także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej - s. Edyta Rychel MChR, Sekretarz Biura Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz s. Małgorzata Bajwolska MChR, Sekretarz Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, a za ogranizację dnia polonijnego odpowiedzialna była pani dr Grażyna Koszałka z Hamburga, która zachęciła przedstawicieli z 8 krajów do przyjazdu na Uniwersytet.

Na początku s. Edyta odczytała list biskupa Wiesława Lechowicza, który, choć nie był obecny na Kongresie, ale - zatroskany o dobro rodzin polskich na emigracji -  przesłał serdeczne pozdrowienia dla uczestników sympozjum i dziękował za organizację tegorocznego spotkania, szczególnie dnia poświęconego Polonii. Kongres otrzymał błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka, któremu dobro rodziny bardzo leży na sercu. 

Sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, Jan Dziedziczak podkreślił, że o rodzinie należy mówić jak o wspólnocie. Zwrócił uwagę, że ok. 20 mln Polaków przebywa obecnie poza granicami naszej Ojczyzny. Przedstawił 3 nurty emigracyjne: wojenny, emigracji stanu wojennego i współczesny. Mocno podkreślił, że Polacy mieszkający za granicą powinni dbać o kultywowanie tradycji polskich, szczególnie języka polskiego i rozważać ewentualny powrót do kraju. Przedstawił dotychczasowe działania rządu polskiego w tej sprawie, m.in. uchwalenie ustawy o Karcie Polaka (ze Wschodu) oraz Ustawę o legitymacjach szkolnych dla dzieci za granicą, a także stworzenie Programu "Za życiem' oraz "500+" wspierających wielodzietne rodziny. Wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją w Polsce gdyż, chociaż edukacja w naszym kraju jest na coraz lepszym poziomie, wciąż zauważamy malejącą liczbę dzieci, osłabia się polska rodzina. 

Współczynnik dzitności (TFR) ksztaltuje sie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Maleje również ranga malżeństwa i stąd coraz trudniej jest wychować dzieci. Rząd polski wspiera dzietność poprzez świadczenia pieniężne, ulgi podatkowe dla rodzin, urlopy z tytułu opieki nad dzieckiem oraz możliwość  zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin. 

Organizatorka sympozjum i kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień profesor Maria Ryś zwrócila uwagę, że sprawy rodziny są ponadpartyjne i ponadnarodowe. Wszystkich Polaków łączy troska o rodziny i o więzi rodzinne.  Podkresliła, że osoby wierzące uwzgledniają najglebszy, duchowy wymiar małżeństwa i rodziny.

Nastepnie wysłuchano wykładu zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Antoniego Szymańskiego. Głos zabrał także między innymi dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin - ksiądz Przemysław Drąg, który w swoim referacie "Głoszenie Ewangelii rodziny jako fundamentu więzi małżenskiech i rodzinnych" wskazywał na motywy emigracji i podkreślił, że głoszenie Ewangelii musi mieć większy zakres i obejmować nie tylko ludzi wierzących, ale także osoby obojętne religijnie, osoby samotne i małżeństwa. Powinny być organizowane częste, niezobowiązujace spotkania przy parafii.

Na temat rodziny i małżeństwa w świetle badań empirycznych środowisk polonijnych w Niemczech opowiadał ksiądz profesor Janusz Surzykiewicz z Fundacji "Popieram Rodzinę". Z kolei sytuację duszpasterstwa rodzin polskich we Francji w kontekście historyczno-pastoralnym przedstawił ksiądz Robert Czarnowski z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. 

Dr hab. Mieczyslaw Guzewicz, konsultor Rady ds. Rodziny przy Episkopacie Polski, postawił tezę, że jedynym ratunkiem dla trwałości rodziny jest radykalizm ewangeliczny, a małżeństwo jest fundamentem rodziny. Bardzo ważną rolę w rodzinie spełnia mężczyzna, i to on  jest przede wszystkim odpowiedzialny za przekazywanie i wzmacnianie wiary we wspólnocie. 

Na sympozjum można też było  zaznajomić się  z celami i działalnością Poradnictwa Rodzinnego w Polskich Misjach Katolickich. Ukazano sposoby wychodzenia z trudnych sytuacji egzystencjalnych, jakie mają miejsce w rodzinie i jako jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa  wskazano migrację zarobkową. Pomocy i wsparcia udziela Kurs Poradnictwa Rodzinnego, którego celem jest m.in. przygotowanie  do katechezy, przygotowanie ludzi do poszukiwania kontaktu z instytucjami oferującymi pomoc, jak również  nauka sposobów pomagania rodzinie. 

Przedstawicielka Instytutu Naturalnego Planowanie Rodziny wg metody prof. Josera Rotzera przedstwiła sposoby naturalnych metod rozpoznawania płodności.

To już trzeci Międzynarodowy Kongres Rodziny. Organizuje go Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Współorganizatorami są: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Niemczech i w Austrii, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny Rötzera oraz Wydział Studiów nad Rodziną UKSW.

s. Małgorzata Bajwolska MChR

Msza św. przy grobie św. JP II

Transmisje i nagrania

Aplikacje mobilne

top_baner

 

Modlitwa w drodze

Drogowskazy Jana Pawła II

DekalogEmigracji_sw.JPII

Ciekawe strony

www.jasnagora

100 lat Fatimy

baner

Licznik odsłon

Odsłon : 3157237
Naszą witrynę przegląda teraz 148 gości