Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Wydarzenia 2016 Ukraina: Jubileusz 25 lecia Ruchu Światło-Życie

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Ukraina: Jubileusz 25 lecia Ruchu Światło-Życie

Ruch Kościoła Domowego świętował uroczyście 10.02.2017 jubileusz 25-lecia swojej działalności na Ukrainie. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce w ośrodku oazowym w parafii św. Stanisława w Felsztynie (Gwardiejsku) na Podolu (woj. chmielnickie).  więcej...

Ponad pięćset osób z całej Ukrainy przyjechało do Felsztyna, a wśród nich odpowiedzialni ruchu, pary małżeńskie odpowiadające za działalność i rozwój kręgów Kościoła Domowego w diecezjach. We wspólnej radości jubileuszowej wzięli udział biskupi z diecezji kamieniecko-podolskiej: ordynariusz ks. bp Leon Dubrawski i bp pomocniczy Radosław Zmitrowicz. Mszy świętej przewodniczył J.E. ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Wraz z nimi przyjechali liczni duszpasterze, moderatorzy ruchu, w liczbie ok 50 księży, a także siostry zakonne. Nie mogło zabraknąć także delegacji z Żytomierza, miasta, na którego terenie działa 19 kręgów Kościoła Domowego, oraz gości z Polski. Byli to członkowie pierwszych misji ewangelizacyjnych, pary małżeńskie i księża - duszpasterze oazowi, którzy podjęli się trudu organizacji Kościoła Domowego w różnych miastach Ukrainy. Pierwszy krąg Kościoła Domowego, który trwa i promieniuje do dzisiaj powstał w parafii w Felsztynie, a pierwszym opiekunem kręgu był ks. Wiktor Tkacz, marianin. Spotkanie skłądało się z licznych wystąpień, świadectw, gratulacji i modlitwy.
W organizacji formacji oazy rodzin zasłużyli się także chrystusowcy, jednym bowiem z pierwszych, który sprowadził odpowiedzialnych z Polski był ks. Karol Twarowski TChr. Pracując w Winnicy, a potem w Mikołąjowie zapraszał siostry zakonne z Krościenka, aby pomogły założyć pierwsze kręgi. I chociaż te kręgi nie przetrwały próby czasu i rozpadły się, to jednak wniosły niemały wkład w tworzenie pozytywnego klimatu wokół rodzącej się oazy rodzin.
Na zjęciach: Kościół w Felsztynie, grupa oazowiczów z Żytomierza, biskupi z Kamieńca i Lwowa wraz z odpowiedzialnymi Ruchu.
Ruch Światło-Życie założony w Poslce przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego wydaje piękne i trwałe owoce wiary, tworząc na Ukrainie wielotysięczną rzeszę aktywnych rodzin chrześcijańskich.

Za: www.kapelania.zt.ua