Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Aktualności/Wydarzenia Wydarzenia 2016 Belgia: Wizyta Delegata KEP - bpa Wiesława Lechowicza ds. Emigracji

Drodzy Polscy Migranci, Duszpasterze,
Bracia i Siostry zakonne posługujące Rodakom w świecie 
!

 Chrystus Zmartwychwstał!

Ta największa prawda jest wezwaniem do dawania wobec wszystkich ludzi i całego świata świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa - Bożego Syna, który "zstąpił z nieba, (...) stał się człowiekiem, (...) został umęczony i pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo". 
"Idźcie i głoście..."

Niech więc Zmartwychwstały zagości w Twoim sercu i niech pomaga w przezwyciężaniu trudności. Niech prowadzi do pełni życia w radości i pokoju! Błogosławionego czasu świętowania z obecnym pośród nas Panem.

  Z darem kapłańskiej modlitwy i błogosławieństwa oraz do zobaczenia na migracyjnych drogach.

  ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu 

         

Belgia: Wizyta Delegata KEP - bpa Wiesława Lechowicza ds. Emigracji

W dniach od 8 do 12 lutego bp Wiesław Lechowicz przebywał w Brukseli. Powodem wizyty było spotkanie z biskupami belgijskimi. Odbyło się ono dnia 9 lutego w Mechelen, stanowiąc część obrad Konferencji Episkopatu Belgii.  więcej...

Podczas dwugodzinnego spotkania, w którym brali też udział ks. rektor PMK w Belgii - o. Ryszard Sztylka OMI i ojciec prowincjał Paweł Zając OMI, omówiono kwestie związane z dotychczasowym funkcjonowaniem duszpasterstwa polskojęzycznego w Brukseli i w pozostałych miejscach Belgii.

Biskupi miejscowi zwrócili uwagę na konieczność integracji polskich wspólnot z lokalnym Kościołem oraz w ramach środowiska polonijnego.

Bp Wiesław Lechowicz zaznaczył, że kwestia integracji jest kluczowa dla dobra wspólnego, jednak nie może być mylona z asymilacją. Zaproponował, by powstała komisja dwustronna, której celem będzie wypracowanie ogólnych norm dla duszpasterstwa Polaków w Belgii. Propozycja została przyjęta ze zrozumieniem.

Oprócz spotkania z biskupami belgijskimi, bp Wiesław odwiedził o. Ryszarda Kurowskiego w Antwerpii, o. Mariana Wojciechowskiego OP i ks. Stanisława Dziurę w Brukseli. Złożył też wizytę Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które pracują w stolicy Belgii między innymi z dziećmi i młodzieżą w Szkole im. Jana Pawła II. Tę właśnie szkołę odwiedził biskup w sobotę, spotykając się z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Do tej szkoły, w której naucza się języka polskiego, historii i religii uczęszcza ok. 800 uczniów.

Podczas pobytu w Belgii biskup Lechowicz celebrował Eucharystię w Brukseli - w kaplicy, gdzie duszpasterstwo prowadzą Ojcowie Oblaci, w kościele de la Chapelle, w świątyni Ojców Dominikanów oraz w Leuven, w mieście słynnym z najstarszego, bo założonego na początku XV wieku, uniwersytetu w krajach Beneluksu. W sobotę wieczorem udzielił sakramentu namaszczenia chorym z okazji Światowego Dnia Chorego i wspomnienia pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.

Za: http://www.emigracja.episkopat.pl/